AVI Norway (Liaison)

Auroville International Norway er fra 1. januar 2006 en medlemsorganisasjon i Norge i samarbeid med Auroville International. For 2006 vil det vil bli gitt et års gratis medlemskap til alle som melder interesse i løpet våren 2006.

 

Auroville er et sted i Syd-India hvor et økende antall mennesker fra hele verden i mer en tretti år stille og utrettelig har arbeidet på utformingen av et nytt bysamfunn for å utforske en ny måte å leve på. Man forsøker her å skape noe som vil komme alle til gode, en modell for verden. Se mer informasjon på www.auroville.org

 

Auroville International

Organisasjonen "Auroville International" (AVI) er et verdensomspennende nettverk satt opp med den hensikt å støtte Auroville i India. Auroville International ble etablert I 1983 og har sitt juridiske sete i Nederland. AVI har i dag medlemsorganissasjoner, tilsluttede grupper og kontakter i 19 land.


En av hovedfunksjonene til Auroville International er å aktivt støtte opp om Auroville på alle tenkelige måter, noe som inkluderer kontakt og informasjonsvirksomhet overfor nasjonale, internasjonale, offentlige og private organisasjoner.


AVI har møter i ulike land to ganger i året og er bl. a. en støttespiller for utviklingen i Auroville. I noen land har AVI-senteret egne aktiviteter som f. eks. kursopplegg, arrangere reiser til Auroville m.m.


AVI-Norge vil legge opp til et Auroville-seminar for medlemmer og Auroville-interesserte sommeren 2006 på Vestoppland Folkehøgskole. Nærmere informasjon om dette vil bli sendt ut i løpet av våren 2006 og legges ut på denne siden.


I tillegg legger vi opp til å arrangere en tur til Auroville og India for medlemmer og auroville-interesserte i 2006/2007.

 

Kontakt oss dersom du er interessert i et studieopphold, kortere eller lengre i Auroville og ønsket periode/år.

 

For mer info om Auroville se: www.auroville.org og www.auroville-international.org.


Beste hilsen

August
Auroville International Norway.
v/ August Duedahl
Olerudvn. 30, 2770 Jaren, Norway.
Tel. : 0047-61335667, 0047-95239674
or 0047-48059724
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Auroville Charter

 

  1. Ingen eier Auroville. Auroville tilhører hele menneskeheten. Men for å leve i Auroville, må man være en villig tjener av den Guddommelige Bevissthet.

  2. Auroville vil være stedet for uendelig læring, konstant fremgang, og en ungdommelighet som aldri eldes.

  3. Auroville vil være en bro mellom fortid og fremtid. Vil ta fordel av alle oppdagelser, utenifra så vel som innenfra. Auroville vil modig strekke seg mot fremtidens oppdagelser.

  4. Auroville vil være et sted for materiell og åndelig forskning, en levende legemliggjørelse av sann, Menneskelig Enhet.
The Mother