AVI Lietuva (Liaison)


Sveikinimai iš Aurovilio visiems geros valios žmonėms. Visi, trokštantys progreso bei siekiantys aukštesnio ir tikresnio gyvenimo, yra kviečiami į Aurovilį. 

Motina,        28 vasario 1968 metai